Integritetspolicy

I vilket ändamål vi samlar in uppgifterna
Ett av våra främsta syften med insamlandet av personuppgifter är för att kunna hantera beställning/köp, kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser, kunna hantera kundserviceärenden, kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event och för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort.

Den rättsliga grunden för uppgifterna
Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Vem/vilka har tillgång till personuppgifterna.
Dina personuppgifter behandlas med stor försiktighet och dina uppgifter används endast av oss och utvalda tredje parter.

Tredje parter som vi anlitar för att hjälpa oss att bedriva vår verksamhet har bara tillåtelse att använda dina personuppgifter för vår räkning och för de särskilda uppgifter de har att utföra efter våra instruktioner och agerar som personuppgiftsbiträden åt oss. De är skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra.

Vi kommer eventuellt dela din information med följande parter
Logistikföretag för transporter, kortinlösande företag för betallösning och IT-konsulter.

Under hur lång tid lagras uppgifterna
Vi sparar personuppgifterna så länge som det är nödvändigt för ändamålen i vår integritetspolicy eller som det enligt lag eller avtal krävs.

Säkerhet
Vi skyddar och säkrar dina personuppgifter mot olaglig behandling av uppgifterna med med lämpliga standarder för säkerhet. Om vi skulle upptäcka en personuppgiftsincident kommer det anmälas till Datainspektionen och till dig.

Använder vi oss av cookies?
Ja. Våra cookies förbättrar upplevelsen för användaren. Vår användning av cookies kopplas inte till information som är personligt identifierbar.

Dina rättigheter
Du har enligt lag rätt att begära ut information kring de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att begära att dina uppgifter ändras (begränsat till föreskriven lag). Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas och återkalla eventuella samtycken (begränsat till föreskriven lag). Det kan kräva att vi behåller nödvändiga personuppgifter i samband med radering eller återkallelse av personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal.

Ändringar i integritetspolicyn
Vi förbehåller oss rätten till att ändra våra integritetspolicy om det skulle bli nödvändigt. Om vi ändrar grundläggande paragrafer i denna integritetspolicy kommer vi att gå ut med information om detta via vår hemsida.

Kontakt
Hackit, Har du frågor om policyn eller vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss enligt nedan.

E-post: info@hackit.se

Adress: Göteborgsvägen 23, 443 32 Lerum